• مصطفی دزفولی در مصاحبه تفصیلی با پایگاه خبری تحلیلی آذر عنوان کرد:

    تحکیم همیشه در مخالفت با هاشمی

    شاید بتوان گفت شروع انشقاق در دفتر تحکیم وحدت از دانشگاه امیرکبیر بود. تمام جناح بندی ها و اختلافاتی که در دفتر تحکیم وجود داشت، در انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر هم در همان سطح وجود داشت. این مسئله در پلی تکنیک در انتخابات سال ۷۹ علنی شد. در آن...

  • بازخوانی بخش مهمی از تاریخ دفتر تحکیم وحدت به بهانه برگزاری نشست سالیانه اتحادیه

    از اختلاف تا انشقاق

    تصویر قوق مربوط به مجادله دو طیف دفتر تحکیم وحدت در اسفند ۱۳۸۰ برای غلبه در دیگری است که سرانجام به دعوا در مقابل ساختمان تحکیم واقع در کوچه شهید رجب بیگی انجامید. روزی که شورای مرکزی منتخب در نشست شیراز به تهران بازگشت تا در نشستی خبری، مواضع خود...