• تحکیم وحدت

  تحکیم در محضر امام/ مصطفی صادقی فر دیدار دانشجویی 6 مرداد 92

  متن سخنرانی دفتر تحکیم وحدت در دیدار رهبری

  ما وزرایی برای دانشگاه می‌خواهیم که از جنس دانشگاه باشند. به قانون پایبند بوده و از آن تخطی نکنند و آن را برای آشنا و غریبه یکسان به اجرا درآورند. می‌خواهیم دانشگاه به نحوی اداره شود که دانشجویان تبدیل به پیاده نظام گروه‌ها و احزاب سیاسی نشوند.

 • تحکیم در محضر امام/ مرداد 93

  متن سخنرانی بیانی نماینده دفتر تحکیم وحدت در دیدار رهبری

  هنوز جوانان ابتدای انقلاب اسلامی، نمازهای جمعه خروشان و پر انرژی جنابعالی را به خاطر دارند. نماز جمعه‌هایی که ظرفیتی وصف‌ناشدنی برای انقلاب اسلامی بود اما متأسفانه اینکه خبری از آن نمازها نیست. ائمه جمعه سالخورده و بعضاً با رویکردهای جناحی مانع ظرفیت‌های بالا و جذب جوانان به نماز وحدت‌آفرین...

 • تحکیم وحدت

  دیدار دانشجویان با مقام معظم رهبری تیر ماه 94

  متن سخنرانی خانم حسینی نماینده دفتر تحکیم وحدت در محضر رهبر انقلاب

  فضای سیاسی دانشگاه جولانگاه افراد سیاسی و پر حاشیه شده است که ادامه این روند، دانشگاه را سیاستزده و دانشجویان را به پیاده نظام احزاب تبدیل خواهد کرد. در سال گذشته شاهد اعطای مجوز به تشکل هایی با پسوند اسلامی بودیم که بعضا علارغم اعتقاد به اسلام صرفا جهت تاسیس...