آغاز به کار ستادهای بانوان نسل سومی و نسل چهارمی حامی سید ابراهیم رئیسی:

همه چیز درباره ستادهای “مهر یاس”

در راهبردهای این ستاد عبور از فضای تبلیغ صرف مجازی و حضور فعال جهت تبلیغ چهره به چهره و تبیین نگاهها،شخصیت و برنامه های سید ابراهیم رئیسی در شهرها و روستاها به ترتیب با اولویت خانواده، اقوام در جه یک ، آشنایان، همکاران و همشهریان اعلام شده است.

  • ۱۳ راه حل کاربردی برای اثرگذاری بر فرهنگ عمومی

    بسیاری از فعالان فرهنگی و سیاسی این سوال را می‌پرسند، که چگونه باید با مردم ارتباط بگیریم، یا چگونه این ارتباط گیری اثر می‌کند؟ البته خود این سوال نشان دهنده یک مرحله عقب ماندگی فعالان فرهنگی و سیاسی، ایزوله شدن و فاصله گرفتن از مردم است. بهترین تعبیر را در...