برجام نقطه تلاقی دوباره دو جناح محافظه کار و غربگرا

برجامیون گروهی هستند که خواستار عملگرایی و پذیرش واقعیت نظم جهانی موجود ، تجدید نظر در سیاستهای تقابل گرایانه جمهوری اسلامی با ابرقدرتهای غربی ، تنش زدایی و تعامل با جامعه ی جهانی به منظور کسب جایگاه و نقش بهتر در مناسبات اقتصادی ، سیاسی جهان هستند و در...

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آذر،  علی نانوایی عضو شورای مرکزی مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران (آرمان) در یادداشتی به تحلیل فضای کشور در شرایط کنونی پرداخت.
برجامیون _انقلابیون

در ایام انتخابات اخیر مجلس آقای سعید حجاریان از تئوریسین های جریان اصلاحات طی یک مصاحبه اذعان کردند که دو قطبی اصلاحطلبی اصولگرایی به پایان رسیده و زین پس شاهد دو قطبی برجامیون_نابرجامیون خواهیم بود.
در ظاهر به نظر میرسد محل نزاع این دوقطبی بر سر سیاستهای خارجی جمهوری اسلامی است. برجامیون گروهی هستند که خواستار عملگرایی و پذیرش واقعیت نظم جهانی موجود ، تجدید نظر در سیاستهای  تقابل گرایانه جمهوری اسلامی با ابرقدرتهای غربی ، تنش زدایی و تعامل با جامعه ی جهانی به منظور کسب جایگاه و نقش بهتر در مناسبات اقتصادی ، سیاسی جهان هستند و در مقابل نابرجامیون گروهی هستند مدعی وفاداری به آرمانهای ضد امپریالیستی و استکبارستیزانه ی اتقلاب اسلامی و امیدوار به تغییر مناسبات نا عادلانه ی جهانی از طریق پافشاری بر مواضع انقلابی گذشته و کمک به جنبشها و کشورهای در جبهه ی خود و اپوزیسیون رژیم جهانی.پس با این وصف میتوان از نابرجامیون به عنوان انقلابیون یاد کرد و دو قطبی برجامیون انقلابیون شکل میگیرد.گرچه نگاه به مسایل جاری کشور از منظر این دو قطبی ، بینش مفیدی برای تبیین فضای سیاسی کشور عرضه میکند اما برخلاف نظر اقای حجاریان این دو قطبی نه اخیرا و بعد از برجام بلکه با پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شده است.

زمانی که دولت موقت در اختیار لیبرالهای وقت قرار داشت که در رژیم گذشته هم چندان به انقلاب معتقد نبوده و بر اصلاحات و اجرای قانون مشروطه تأکید میکردند. آنها معتقد بودند با سقوط رژیم پهلوی در ۲۲ بهمن ، انقلاب و انقلابیگری می بایست پایان گیرد و تعاملات و مناسبات عادی گذشته بر فضای داخلی و سیاست خارجی کشور حاکم گردد. اما انقلابیون دیگر که در بین مردم پایگاه اجتماعی قدرتمندتری داشتند، توانستند تحت رهبری امام خمینی (ره) با گفتمان اسلامی عدالتخواهی ، حمایت از مستضعفین داخلی و جهان ، مبارزه با استکبار و استعمار ، جمهوری خواهی و مشارکت واقعی و گسترده ی مردم در حاکمیت بر لیبرالها غالب شوند و تا یک دهه در رأس جمهوری اسلامی حضور داشته باشند.

اما بار دیگر با آغاز دولت تکنوکرات سازندگی و اجرای سیاستهای اقتصادی تعدیل ساختاری بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و واگذاری های گسترده ی رانتی بنگاههای دولتی به مدیران دولتی وقت و سایر نهادهای حکومتی تحت عنوان خصوصی سازی ،بخشی از انقلابیون گذشته و مسؤلان جمهوری اسلامی که روزگاری از پیشقراولان گفتمان انقلاب بودند آلوده به منفعت طلبی اقتصادی سیاسی شدند و ضمن کاشت بذر فساد در بورکراسی جمهوری اسلامی ، دو قطبی برجامیون_انقلابیون بار دیگر احیا شد. از میان برجامیون گروهی با درک تعارض گفتمان انقلاب با وضعیت جدید خود و اقتضائات سیاست ورزی آن بر شیپور بازاندیشی در شعارهای انقلاب اسلامی دمیدند ، به استقبال لیبرالیسم فرهنگی حاصل از لیبرالیسم اقتصادی شتافتند و طالب تنش زدایی با ابر قدرتها شدند.اما برخلاف جناح غربگرا و تجدیدنظرطلب برجامیون ، جناح محافظه کار آن به دلیل درک دیر هنگام تعارض گفتمان_انقلاب با قدرتطلبی و منفعت گرایی و اشرافیتی که به آن دچار شده اند و یا تمایل به حفظ شأنی که در قرابت با انقلاب کسب کرده بودند ،تا مدتها سعی داشتند با اعمال محدودیت بر جمهوریت نظام و فضای سیاسی اجتماعی کشور بر این تناقضات سرپوش گذاشته ،ادعای اصولگرایی کرده و همچنان در قدرت باقی بمانند.

برجام را میتوان نقطه ی تلاقی و محل دست دادن دوباره ی دو جناح محافظه کار و غربگرای برجامیون در نظر گرفت.گرچه محافظه کاران نقش ویژه ای در تحمیل برجام و گفتمان برجامی به کشور داشتند حال که آن را پروژه ای شکست خورده دیده اند برای کسب سبد رأی توده های مردم در موعد انتخابات سعی در براعت از آن و به تن کردن ردای انقلابی دارند اما بعید است مردم بین دو جناح برجامیون که دو روی یک سکه اند تفکیکی قایل شده و تمایز میان انقلابیون و عدالتخواهان واقعی را با محافظه کاران درک نکنند…

آپلود عکس برچسب ها : ، ، ، .
Email this to someoneShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

Sorry. No data so far.

Powered by WP Bannerize