گفت و گو با حنانه عباسی، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی ارومیه (دفتر تحکینم وحدت) :

آمارهای بی مبنای دولت

تا چه زمانی میتوانند دلیل این موضوع را که رشد اقتصادی سال ١٣٩۴ نسبت به سال ١٣٩۵ افزایش ۶/٢درصدی داشته درحالی که نرخ بیکاری کل درسال ١٣٩۵نسبت به سال ١٣٩۴ ،١/۴درصد افزایش یافته را پشت لبخند های دروغین خود پنهان کنند ؟!

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آذر، حنانه عباسی، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی ارومیه (دفتر تحکینم وحدت) در مصاحبه با آذرنامه در رابطه با وضعیت اقتصادی روز و مشکلات ناشی از آن اظهار کرد: بنا به فرموده
رهبر معظم انقلاب همین مشکلات اقتصادی خانواده ها ریشه مشکلات فرهنگی و اجتماعی هستند ایشان تاکید دارند که بیکاری جوانان تحصیل کرده منجر به مشکلاتت فرهنگی و اجتماعی که امروزه دامن گیر جامعه ی ما شده است از پیامد های مشکلات اقتصادی است.
عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی ارومیه (دفتر تحکینم وحدت) تصریح کرد: این اولین بار است که مقام معظم رهبری دوسال پیاپی یک نام را تکرار میکند که این یعنی درست است که تولید واشتغال از بند های مهم اقتصاد مقاومتی هستند که در طی سال های اخیر و میتوان گفت بعد از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ،مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته اند اما برای یافتن پاسخ این سوال که چرا ایشان در دوسال متوالی تقریبا از یک نام مشابه برای سال جدید استفاده کردند میتوان نگاهی به عملکرد دولت تدبیر و امید در سال گذشته انداخت.

 

عباسی اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب سال گذشته را سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نام گذاری کردند تا با حرکت در مسیر سیاست های ٢۴گانه اقتصاد مقاومتی ،اقتصاد کشورمان را که تحت فشار های مختلف ضعیف شده را به سمت بهبودی و قوت سوق دهد ولی شاهد بودیم که دولت مردان ‘صرفا جهت تظاهربه محقق نمودن انتظارات مردم و رهبر معظم انقلاب ‘ برای مثبت نشان دادن امار اقتصادی دست به دامن افزایش صادرات نفتی شدند؛با افزایش صادرات نفتی در امد های کشور نیز افزایش یافته اما این درامد ها ،به دلیل تحریم هایی که هنوز با وجود برجامی که خط قرمز هارا دور زد برجا هستند ، هیچگاه وارد ایران نشدند …

 

این فعال دانشجویی ادامه داد : همچنان این اعداد و ارقام فروش نفت در بین مولفه های اقتصادی به کار گرفته میشوند تا رو به افزایش بودن نرخ اقتصادی را به وجود آورند .

افتخار به این تولید نا خالص ملی (صادرات نفت) که در بر دارنده ی رشد ٨درصدی اقتصاد است تا زمانی اعتبار دارد که امار بانک مرکزی ایران وارد میدان نشده باشد چرا که این امار نشان میدهد که این نرخ بدون نفت زیر دو درصد میباشد .
در علم اقتصاد رابطه ی بین رشد اقتصادی و اشتغال یک به یک و مستقیم است اما در ایران رابطه بین رشد اقتصادی و بیکاری معکوس بوده است و هنوز هیچ اقتصاد خوان طرفدار دولت یا دیگر اعضای تیم اقتصادیِ دولت تدبیر و امید نتوانسته اند پاسخی برای این رابطه ی معکوس بیابند و تنها با انتشار اعداد و ارقام سعی میکنند مردم را نسبت به خود خوشبین نگه دارند.

 

 

وی با اشاره به آمارهای متناقض منتشر شده از نهادهای آماری و آمارهای دولت تصریح کرد: تا چه زمانی میتوانند دلیل این موضوع را که رشد اقتصادی سال ١٣٩۴ نسبت به سال ١٣٩۵ افزایش ۶/٢درصدی داشته درحالی که نرخ بیکاری کل درسال ١٣٩۵نسبت به سال ١٣٩۴ ،١/۴درصد افزایش یافته را پشت لبخند های دروغین خود پنهان کنند ؟!
تناقض بین واقعیات اقتصادی ایران با شاخص ها و متغیر های اقتصادی مهم ترین انتقاد مقامات اقتصادی است که پاسخ های منطقی نیز به جامعه ارائه نشده است .
رشد شاخص های اقتصادی درصورتی که میتوان مشاهده کرد بهبودی در معیشت مردم ایجاد نشده است فقط بازی با اعداد است اما این بازی برای مردمی که به این دولت اعتماد کرده بودند به قیمت از دست دادن امید شان تمام خواهد شد.

 
این فعال دانشجویی ادامه داد: مقامات اقتصادی درطول یک سال گذشته بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی تقویت حمل و نقل هوایی و توسعه ی تولید و فروش نفت خام تاکید نموده اند تا حداقل بتوانند حقوق های نجومی خود و مدیران چند ملیتی را فراهم اورند و پس از برداشتن سهم خود و خانواده شان از سفره ی انقلاب اگر فرصت باقی بود سری بزنند به بخش های اصلی و تاثیر گذار اقتصاد مانند بخش پولی و بانکی ،بخش مسکن،و بخش گردشگری که تا کنون مورد عنایت دولت یازدهم قرار نگرفته است

 

حنانه عباسی ضمن تاکید به مشکل اشتغال بیان کرد: این مقامات اقتصادی که طی این چهار سال بازی با اعداد را به خوبی فرا گرفته اند همچنان تاکید دارند که اقتصاد ایران از رکود خارج شده است اگرچه به لحاظ تئوریک خروج از رکود اقتصادی را شاهد هستیم اما این رشد اقتصادی نیز مولد و اشتغال زا نیست ؛ چرا که صادرات غیر نفتی شاخص تعیین کننده ی تولید ملی است که این صادرات به طور غیر مستقیم به نفت و گاز وابسته است و ارتباطی با تولید ملی و داخلی ندارد.
از این رو مقام معظم رهبری در اوامر خود بر ‘تحرک اقتصادی’ تاکید نمودند چرا که برای بهبود معیشت مردم به رشد اقتصادی مولد و غیر نفتی نیاز داریم که این امر در گرو تحرک اقتصادی است
ایشان با بیان رتبه اول ایران در ذخایر نفت و گاز در جهان و رتبه ی ایران در ذخایر طبیعی دلیل مشکلات اقتصادی کشور را مدیریت ضعیف بیان کردند براستی چرا با وجود این منابع عظیم که در دست یک درصد از جمعیت جهان قرار گرفته است مردم باید با چنین مشکلات اقتصادی گسترده ای روبه رو باشند ؟ پاسخ این سوال نیز چیزی جز ضعف مدیریت اقتصادی نمیباشد .

 

در انتها این فعال دانشجویی مدیریت ضعیف را باعث تحقق نیافتن  دیگر شعار های این دولت دانسته و تصریح کرد: نیز شد شعار یکسان سازی نرخ ارز  که با وجود رشد ۵٧درصدی بخش نفت و گاز که میبایست ارز اوری خوبی برای دولت و بانک مرکزی در پی ان باشد و با وجود در امد های ارزی حاصل از توافق برجام ، دولت به دلیل ضعف در ارائه ی یک سیاست ارزی با ثبات نه تنها نتوانست یکسان سازی ارز را محقق کند بلکه شاهد نوسانات ٢٠درصدی نرخ ارز در طول سال ١٣٩۵بودیم که این روند افزایشی نرخ ارز تاثیر مستقیمی بر سبد مصرفی خانواده ها دارد که بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب همین مشکلات اقتصادی خانواده ها ریشه مشکلات فرهنگی و اجتماعی هستند ایشان تاکید دارند که بیکاری جوانان تحصیل کرده منجر به مشکلات فرهنگی و اجتماعی که امروزه دامن گیر جامعه ی ما شده است از پیامد های مشکلات اقتصادی است .این نکات از دید مقام معظم رهبری نیز پنهان نمانده است و ایشان به خوبی اوضاع اقتصادی کشور و شکاف ان با متغیر های اقتصادی را درک می نمایند
وتکرار نام گذاری در سال جدید به دلیل عدم درک مقامات اقتصادی و بی توجهی های مدیر دولت یازدهم از اهداف مد نظر ایشان، است.
و در پایان باید بگویم که اقای روحانی میدانید که وقتی معلم دوسال یک درس را تکرار کند یعنی مردود شده ای …
و رهبر فرزانه ی ایران اسلامی دوسال پیاپی یک درس را برای شما تکرار کرد …تکرار سال اقتصاد مقاومتی …به معنی رفوزه شدن شماست آقای روحانی !

آپلود عکس برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، .
Email this to someoneShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

Sorry. No data so far.

Powered by WP Bannerize