یادداشت مسعود دهقانی، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت:

استفاده از اسامی اشخاص و ترفندهای تفرقه، نماد بارز دست و پازدن دولت…

ترسیم چهره ای مقابل زندگی و آرامش مردم و ایجاد دوقطبی های دروغین و متوسل شدن به ارایه غیرصادقانه صحنه هایی وحشتناک از گذشته در حالی که روال امروز دولت با روال همان روزها تفاوتی ندارد،نماد بارز دست و پا زدن برای بقای دولتی است که یک مردودی چهارساله را...

آذرنامه / مسعود دهقانی
امروز مناظراتی که در صداوسیما برگزار میشود بالاترین تاثیر را در شکل گیری آرای عام ملت دارد.شاید به جرات بتوان گفت شناخت صحیح از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به واسطه ی مناظرات ، به اندازه بیش از پنجاه درصد از نقش کل رسانه حاصل میشود .مناظراتی که صداوسیما به عنوان رسانه ملی برای برای آگاهی بخشی و ارایه شدن هرچه بیشتر برنامه ها انجام میدهد، در برحه زمانی امروز علاوه بر اهداف ذکر شده ،منجر به روشن شدن حقیقت مسایلی میشود که   لحظه به لحظه از طریق فضای مجازی منتشر میشود.
امروز که دوجناح انقلابی و غیرانقلابی برای ریاست جمهوری و پیشبرد اهداف نظام به عنوان رقیب هم هستند، گروهی چهارسال است دولت را در دست دارد و برای ملت شناخته شده است،به راحتی میتوان بدون توجه به هر بحث و تبلیغاتی علیه این گروه غیرانقلابی،میزان وعده ها و میزان نتیجه را برآورد کرد و تصمیم گرفت.اما در مقابل،ضدتبلیغاتی که علیه نامزدهای طیف انقلاب از مدتها پیش وجود دارد، تاثیر بسیار بیشتری در شناخت از این افراد و برنامه هایشان  دارد.رسانه هایی که در داخل و خارج کشور دست به «ضدتبلیغ»و تاثیر آرام بر ذهن ملت زده اند کاملا با همین هدف است که رقیب گفتمان خود را قبل از اینکه حرفی بزند و صحبتی بکند از صحنه کنار بزنند همان برنامه ای که از آن با عنوان «رقیب هراسی» پرده برداری شد و تا حد زیادی آن را خنثی کرد.وقتی که نامزدهای طیف مخالف انقلابیگری چند روز قبل از مناظره و حتی در حین مناظره، انتخابات را انتخابی بین بیراهه و راه،بین فشار و آزادی و چندین دروغ و فضا سازی دیگر جلوه میدهند نشان از شکست این برنامه توسط مناظرات رو در رو است.وقتی دیده میشود که ضدتبلیغ قبل از مناظرات با سخنان نامزدهای انقلابی تناقض دارد حتی برای اقناع ذهن طرفداران جناح خودشان هم که شده،خود وارد میدان میشوند.
ترسیم چهره ای مقابل زندگی و آرامش مردم و ایجاد دوقطبی های دروغین و متوسل شدن به ارایه غیرصادقانه صحنه هایی وحشتناک از گذشته در حالی که روال امروز دولت با روال همان روزها تفاوتی ندارد،نماد بارز دست و پا زدن برای بقای دولتی است که یک مردودی چهارساله را در کارنامه دارد.
مباحثی که از دولت های قبل در رابطه با تورم و رکود ارایه میگردد که تنها بدلیل قیمت بالای نفت نمود آن دیر به جامعه القا شد در صورت درست یا غلط بودن بابد گفت دولتی که امروز بنای باقی ماندن دارد هیچ تغییری برای بهبود نیندیشید مگر برجامی که هیچ بود.اگر شش سال با فروش نفت با قیمت بالا از فروپاشی اقتصاد بدون هیچ نمود بیرونی جلوگیری شد امروز هم با فروش مقدار بالای نفت همین روال حفظ شده با این تفاوت که امروز تنها تورم است که نسبت به سال ۹۱ مهار شده ولی رکود و نابودی صنایع پبوست آن است.

امروز زمانی که نامزدهای طیف غیرانقلابی از نام اشخاص استفاده میکنند برای رضایت عده ای معدود که درصد پایینی از جامعه را شکل میدهند نماد بارز دست و پازدن هایی است که رذالت این موارد را ملت تنها با مشاهده ی زنده آن است که درک میکنند.

در آخر:
برای شکست طیف غیرانقلابی و مقابل انقلابیگریها،هر سه نامزدی که گفتمان کلی آنها نگاه به داخل و دستاوردهای انقلاب است، همانگونه که اتفاق هم افتاده میتواند با منطق و سند، با تحلیل وضع موجود،شکستهای بزرگ،دروغهای فراوان و وعده هایی که با نگاه به غرب تامین نمیشد و نشد به همین منوال موجود، حتی رییس جمهور و معاون ایشان را نیز به سطح چالشی بسیار بیشتر از امروز بکشاند و ملت را در معرض قضاوت و پی بردن به اهمیت رای شان بکند.اینجاست که جنبه ی دوم مناظرات یعنی تشخیص نامزد اصلح و با برنامه از طریق مناظرات به همان اندازه،اهمیت خود را جلوه میدهد.تشخیصی که بدور از «ضدتبلیغات» و بی اخلاقی های چهارساله است…
آپلود عکس برچسب ها : ، ، ، ، .
Email this to someoneShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

Sorry. No data so far.

Powered by WP Bannerize