• دانشجویان انجمن اسلامی دفتر تحکیم وحدت علوم پزشکی همدان اعتراض کردند:

    توهین به مخالفین دولت اینبار توسط معاون وزارت بهداشت

    ایا واقعا حق است که در مورد فردی انقلابی این گونه سخن گفت و آن را فردی بی ادب و مخل امنیت نظام دانست اما از دولتی حمایت میکنید که در آن افرادی همچون صفدر حسینی ذخیره نظام شناخته میشوند یا از فردی همچون حسین فریدون با آن همه رانت...