• دانشجویان انجمن اسلامی دفتر تحکیم وحدت علوم پزشکی همدان اعتراض کردند:

    توهین به مخالفین دولت اینبار توسط معاون وزارت بهداشت

    ایا واقعا حق است که در مورد فردی انقلابی این گونه سخن گفت و آن را فردی بی ادب و مخل امنیت نظام دانست اما از دولتی حمایت میکنید که در آن افرادی همچون صفدر حسینی ذخیره نظام شناخته میشوند یا از فردی همچون حسین فریدون با آن همه رانت...

  • دفتر تحکیم وحدت

    انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان به دفتر تحکیم وحدت پیوست

    به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آذر، در نشست شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت که در شهر مشهد مقدس در تاریخ ۹۴/۱۱/۰۸ برگزار شد، عضویت انجمن اسلامی دانشجویان دفتر تحکیم وحدت دانشگاه علوم پزشکی همدان مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از بررسی در خواست و اساسنامه ارسالی به اتحادیه عضویت انجمن...