• یادداشتی از محمدرضا محمدی، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شاهد:

    اعضای تادا کجا مخفی شده اند؟

    کجایند احمدباطبی ها؟ حداقل نسل قبل مغالطه گرایان توان تهدید امنیت ملی را داشتند ولی این نئولیبرال هایی که با پول جیب پدرجان در دانشگاه ها جولان می دهند دیگر نفسی برای فریاد ندارند چون ته سیگار هایی که در گوشه گوشه دانشگاه های دولت یازدهم ریخته است

  • محمدرضا محمدی، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شاهد در یادداشتی تشریح کرد:

    در سکوت مرگبار خبری یکی از سنگین ترین قراردادهای نفتی تاریخ ایران فردا کلید میخورد

    فردا پاتریک پویان برای امضای قرار داد وارد ایران می شود ولی جای سوال است که در روز هایی که سنگین ترین تحریم های پسابرجامی درحال تصویب علیه ایران است، چرا فقط این شرکت می تواند قرارداد هایی از این دست با ایران امضا کند!