• گفت و گو با رضا کمری، مسول بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان اردبیل:

    رفتارهای تابو شکن برخی از افراد دقیقا حمله به ارزش های اساسی دین اسلام و انقلاب است

    شاید برخی ها خود را با این عناوین که قوانین یک باشگاه ورزشی یا یک کمپانی فیلم سازی مجبورشان کرده به ایشان اجازه این کار را میدهند خود را قانع میسازند ولی واقعیت چیزی فراتر از این حرف هاست و این را بدانند که ملت ایران از این بی شرمی...

  • مصاحبه با رضا کمری، مسؤل بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان اردبیل:

    از تعریف مدیریت انقلابی تا بها دادن به جوانان

    آیا صنعت کالای خارجی از بدو تاسیس صنعتشان دارای این کیفیت بوده است؟ خوب کالای تولید داخل هم باید خریداری گردد تا چرخ صنعت بگردد، کارگر بیکار نباشد، رکود بازار از بین برود، و در نهایت تولید کننده هم کیفیت محصول خود را با استفاده از اقتصاد دانش بنیان...